Wat Doen We

Om de gestelde doelen te behalen heeft de POBD een viertal werkgroepen ingesteld met elk een eigen taakstelling.
Hieronder leest u meer over de vier verschillende werkgroepen.

Werkgroep Koplopers

Werkgroep Straathoofden

Werkgroep Openbare Ruimte

Werkgroep Evenementen