Lid worden

Iedere ondernemer uit het Winkelgebied van Dordrecht kan lid worden van de POBD. Het lidmaatschap geeft stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering. Daarbij wordt niet gekeken naar het bedrag dat de ondernemer aan reclamebelasting betaalt. Wat betreft het stemrecht geldt: ‘één onderneming, één stem’.

Het relevante Winkelgebied Dordrecht is expliciet benoemd in de statuten:  de straten in het oude centrum van de Gemeente Dordrecht, welk gebied in het westen en noorden wordt begrensd door de rivieren de Oude Maas en Beneden Merwede en in het zuiden en oosten door de Kalkhaven, Spuihaven en Riedijkshaven. Dit is gevisualiseerd in het onderstaande plaatje. 

Winkelgebied Dordrecht

Lid worden is gratis voor ondernemers uit het Kernwinkelgebied Dordrecht die reeds worden aangeslagen voor de reclamebelasting. Dat doet de gemeente in het roze gebied. Als bewijs hiervoor kunt u de gemeentelijke belastingaanslag opvoeren. Als u geen reclamebelasting betaalt, ontvangt u van ons een factuur voor de betaling van het lidmaatschap. De jaarbijdrage is conform de regeling reclamebelasting.

Opgave als nieuw lid kan door het invullen van onderstaand formulier.


  Ik ben:
  EigenaarManagerPersoneelslid

  Informatie over jouw onderneming:


  Social media:
  Jouw Website
  Jouw Webshop
  Jouw Twitter
  Jouw Instagram
  Jouw Facebook
  Jouw YouTube
  Jouw LinkedIn

  Openingstijden:
  Deze tijden worden ook bekend gesteld via de websites van Dordrecht Marketing & Partners.
  Zorg dat deze tijden altijd up-to-date zijn en overeenkomen met de tijden op jouw eigen site en Google-account  Bij alle evenementen en vergaderingen bestaat de kans dat er foto's en/of filmopnames gemaakt worden die de POBD wil gebruiken voor ondersteuning van rapportages en promoties.
  Het kan zijn dat je als deelnemer of ondernemer voorkomt op één of meerdere foto's / video's. Heb je hiertegen bezwaren?
  NeeJa