Lid worden

Iedere ondernemer uit het Winkelgebied van Dordrecht kan lid worden van de POBD. Het lidmaatschap geeft stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering. Daarbij wordt niet gekeken naar het bedrag dat de ondernemer aan reclamebelasting betaalt. Wat betreft het stemrecht geldt: ‘één onderneming, één stem’.

Het relevante Winkelgebied Dordrecht is expliciet benoemd in de statuten:  de straten in het oude centrum van de Gemeente Dordrecht, welk gebied in het westen en noorden wordt begrensd door de rivieren de Oude Maas en Beneden Merwede en in het zuiden en oosten door de Kalkhaven, Spuihaven en Riedijkshaven. Dit is gevisualiseerd in het onderstaande plaatje. 

Winkelgebied Dordrecht

Lid worden is gratis voor ondernemers uit het Kernwinkelgebied Dordrecht die reeds worden aangeslagen voor de reclamebelasting. Dat doet de gemeente in het roze gebied. Als bewijs hiervoor kunt u de gemeentelijke belastingaanslag opvoeren. Als u geen reclamebelasting betaalt, ontvangt u van ons een factuur voor de betaling van het lidmaatschap. De jaarbijdrage is conform de regeling reclamebelasting.

Opgave als nieuw lid kan door het invullen van onderstaand formulier.


Ik ben
EigenaarManagerPersoneelslid

Ik ben CBRE-huurder
JaNee


(indien u al reclamebelasting heeft betaald kunt u hier de bewijslast opvoeren)

Bij alle evenementen en vergadering bestaat de kans dat er foto's gemaakt worden die de POBD wil gebruiken voor ondersteuning van rapportages en promoties.
Het kan zijn dat u als deelnemer of ondernemer voorkomt op één of meerdere foto's.
Ik ga akkoord met het publiceren van dergelijke foto'sIk ga niet akkoord met het publiceren van dergelijke foto's