Secretaris

 • Maakt van elke vergadering een actie- en besluitenlijst waarin minimaal vermeld:
  • datum en plaats van de vergadering,
  • aanwezige en afwezige bestuursleden,
  • verleende volmachten,
  • genomen besluiten.
 • Stelt het niet-financiĆ«le gedeelte van het jaarverslag op.
 • Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden.
 • Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post verder af te handelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie.
 • Stelt een overzicht op van alle ontvangen post en de daarmee gepaard gaande acties.
 • Draagt zorg voor een digitaal archief van alle relevante bestuursdocumenten [Chainels].
 • Distribueert alle relevante bestuursdocumenten digitaal tijdig naar de bestuursleden.