Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

voor en door ondernemers

Welkom op de website van de vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. De POBD is een vereniging die als doel heeft het bevorderen en vergroten van het financieel en economisch draagvlak voor gezamenlijke activiteiten van ondernemers in het aangesloten winkelgebied alsmede het behartigen van de belangen van ondernemers in dit winkelgebied.

De werkzaamheden van de POBD worden gefinancierd door een bijdrage uit het Ondernemersfonds Dordrecht. De leden van de vereniging bepalen zelf hoe en waaraan het budget besteed wordt.

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de vereniging en haar activiteiten. Daarnaast is er voor de leden een multifunctioneel communicatieplatform beschikbaar (Chainels). Hier vindt u alle relevante en actuele informatie van de vereniging.
Bent u ondernemer in het winkelgebied en wilt u ook lid worden? Meld u dan snel aan als lid!

Heeft u zich al aangemeld als lid?

Meld u aan!

Waarom?

Door teruglopende bestedingen en toename van internetwinkelen, staan winkelcentra in heel Nederland al enige jaren onder druk. Andere tijden vragen om andere oplossingen, maar marketing en promotie blijven ook in de toekomst een belangrijk onderdeel van het stimuleren van de binnenstadseconomie.
Veel ondernemers zijn bereid om daar aan bij te dragen, maar willen daarbij wel regie houden op de besteding van de middelen. Vanuit die gedachte is behoefte ontstaan aan een ondernemersfonds waarmee ondernemers zelf kunnen investeren in gezamenlijke marketing en promotie.

Hoe?

De primaire rol van de POBD is het beheren van het ondernemersfonds en ervoor te zorgen dat het geld besteed wordt aan activiteiten die bijdragen aan meer bezoek aan het centrum. Dat gebeurt vooral door het financieel ondersteunen van activiteiten van derden zoals evenementenorganisaties of ondernemers die iets in hun eigen straat willen organiseren. Daarnaast behartigt de POBD in diverse fora de belangen van de aangesloten ondernemers.

Wat?

De POBD richt zich zowel op binnenstadsbrede activiteiten als op lokale initiatieven op straatniveau. Dat kunnen grotere of kleinschalige evenementen zijn, incidentele acties zoals een moederdagpresentje of langduriger projecten zoals een gezamenlijk spaarsysteem of het organiseren van workshops voor ondernemers die meer uit social media willen halen. Alles wat bijdraagt aan meer bezoek kan op de agenda komen. Het exacte uitvoeringsprogramma komt tot stand via de Algemene Leden Vergadering.