Straathoofden

Als Straathoofd heb je een verbindende rol naar de naaste collega’s in de straat om de betrokkenheid te vergroten en verbinding te houden met wat er speelt in de straat. Voor deze rol worden mensen gevraagd met een open houding en neutrale kijk, die zonder oordeel naar anderen kunnen luisteren.

Het is belangrijk dat deze Straathoofden anderen uitdagen om met ideeën te komen. De werkgroep Straathoofden houdt zich bezig met vraagstukken zoals:

  • Wat leeft er in de straten
  • Welke wensen en behoeften zijn er bij betrokken ondernemers
  • Hoe kan men van elkaar leren en sterker worden

Wij verwachten dat deze groep 1 keer in de maand bij elkaar moet komen met een gemiddelde inzet van 2 uur in de week. Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze werkgroep, stuur dan een mail naar ons secretariaat.