Veel gestelde vragen


Is de POBD verbonden aan- of onderdeel van Dordrecht Marketing & Partners?
Nee. De zelfstandige vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht staat los van de stichting Dordrecht Marketing & Partners; zowel organisatorisch als financieel. Inhoudelijk is er natuurlijk wel sprake van overlap. Dordrecht Marketing & Partners richt zich op de promotie van Dordrecht als geheel, dus ook op thema’s als cultuur, wonen en werken. De POBD richt zich specifiek op het economisch functioneren van met name de detailhandel en horeca in de binnenstad van Dordrecht. Vanuit die overlap wordt uiteraard wel gezocht naar bundeling van krachten waar mogelijk.


Hoeveel geld is er beschikbaar voor activiteiten op straatniveau?
De inkomsten van de POBD worden verdeeld over diverse grote en kleine evenementen/activiteiten/verplichtingen. Jaarlijks wordt hiervoor een begroting opgesteld die door de ALV moet worden goedgekeurd.

Op straatniveau kunnen plannen worden ontwikkeld en voorstellen worden gedaan in de werkgroep Straathoofden. Daar wordt beoordeeld of de plannen passen binnen de POBD-brede kaders en of er wellicht meer straten toegevoegd kunnen worden aan dit initiatief.
Afhankelijk van het aantal betrokken ondernemers in het deelgebied kan er een bijdrage worden vastgesteld voor uitvoering van die activiteit.


Hoeveel invloed heb ik als individuele ondernemer op de activiteiten van de vereniging?
Iedere ondernemer kan voorstellen indienen voor activiteiten, evenementen of projecten. Deze voorstellen worden beoordeeld en verder uitgewerkt door één of meerdere werkgroepen. Deze uitwerking levert ook inzicht in de te verwachten kosten. Deze moeten passen in de begroting van het lopende of komende begrotingsjaar. De Algemene Ledenvergadering bepaalt of deze plannen verwezenlijkt mogen worden.


Hoe zit dat eigenlijk met die reclamebelasting?
Met ingang van 1 januari 2024 is de reclamebelasting verdwenen en vervangen door een verhoging van de OZB op niet-woningen. Voor een zakelijk pand moet dan extra worden betaald. Deze verhoging wordt verdeeld over de eigenaar (45%) en de gebruiker (55%) en zal je terugzien op de WOZ-aanslag die 2024-Q1 bij iedereen in de bus valt. Lees verder op de site van het Ondernemersfonds


Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen bij de POBD, dan kunt u dit aangeven door te mailen naar secretariaat@pobd.nl.