• Financiën

  Hier leest u meer over het jaarplan en de begroting van het huidige en het…

 • Nieuwsbrieven

  Hieronder vindt u de nieuwsbrieven van de laatste twee jaren. Meer informatie is te vinden…

 • Verslagen ALV

  Hieronder vindt u de relevante documenten zoals die zijn gepresenteerd op de laatste algemene ledenvergaderingen….

 • Statuten POBD

  Op de Algemene ledenvergadering van 20-11-2019 zijn de gewijzigde statuten vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden. De…

 • Reclamebelasting

  Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten tot het invoeren van een…