Statuten POBD

Op de Algemene ledenvergadering van 20-11-2019 zijn de gewijzigde statuten vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden.
De belangrijke verschillen met de oorspronkelijke statuten zijn:

  • Mogelijkheid voor toetreding vrijwillige leden
  • Toevoegen taak belangenbehartiging ondernemers
  • Date
    02/27/2015
  • Categories
    Vereniging