Voorzitter

 • Heeft de algemene leiding van de Vereniging.
 • Vertegenwoordigt de Vereniging extern.
 • Overlegt met officiĆ«le instanties.
 • Zorgt ervoor dat het Bestuur op de hoogte is van wat er speelt in de externe vertegenwoordiging.
 • Is een verbindende factor binnen Bestuur en Vereniging.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden.
 • Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op.
 • Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering.
 • Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Stelt, in goed overleg met de secretaris en penningmeester, het jaarplan op, inclusief de begroting.
 • Coƶrdineert en stuurt de dagelijkse activiteiten.
 • Ziet erop toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.