Voorzitter Werkgroep Straathoofden

Als straathoofd heb je een verbindende rol naar de naaste collega’s in de straat om de betrokkenheid te vergroten en verbinding te houden met wat er speelt in de straat. Voor deze rol worden mensen gevraagd met een open houding en neutrale kijk die zonder oordeel naar anderen kunnen luisteren. Het is belangrijk dat deze straathoofden anderen uitdagen om met ideeën te komen.
De werkgroep Straathoofden houdt zich bezig met wat er in de straten leeft, welke wensen en behoeftes er zijn bij de aangesloten ondernemers en hoe men van elkaar kan leren en samen sterker wordt.
De leden van de werkgroep komen ongeveer één keer per maand bij elkaar en als straathoofd besteed je ongeveer 2 uur per week aan jouw taken.

De straathoofden kiezen uit hun midden één vertegenwoordiger (en eventueel een reserve vertegenwoordiger), die zitting neemt in het POBD-bestuur om daar de belangen te behartigen van alle straathoofden.