Verslagen ALV

Hieronder vindt u de relevante documenten zoals die zijn gepresenteerd op de laatste algemene ledenvergaderingen.

2019-11-20
Notulen ALV-september ’19
Begroting-2020-V20
Presentatie Rob Weiss

2019-09-24
Notulen ALV-januari ’19
Voorstel RTV-Dordt
Voorstel promotie RTV Dordt
Presentatie Menno Postma (huren)
Presentatie POBD 2.0
Jaarplan + begroting 2020

  • Categories
    Verslagen