Uitstallingsbeleid Gemeente

Dit is een voorbeeld hoe de POBD voorziet in relevante informatie voor de ondernemers.
In sommige gevallen heeft de POBD invloed op de totstandkoming van bepaalde besluiten.

B&W besluit nieuwe nadere regels uitstallingen binnenstad
Toelichting op de nieuwe nadere regels uitstallingen binnenstad

De gemeente Dordrecht is van plan om het uitstallingsbeleid aan te passen. Hierbij krijgen bewoners en ondernemers in de binnenstad de mogelijkheid om buiten tot 1 meter van hun pand (volledige gevel) uitstallingen te plaatsen (zonder vergunningsplicht). In het beleid is opgenomen dat de doorrijdbreedte voor de nood- en hulpdiensten gegarandeerd moet blijven. En dat bij evenementen de uitstallingen na aanzegging direct moeten worden verwijderd. Dit om aan de nieuwe brandveiligheidseisen (afstand tot bestaande bebouwing) te kunnen voldoen.

Bij met name de organisatie van grote evenementen die kramen en tenten plaatsen , zit hierin een potentieel probleem. Wie neemt de verantwoordelijkheid om de omwonenden en ondernemers erop wijzen dat hun uitstalling bij de opbouw en tijdens het evenement moet verdwijnen en hoe wordt dit gehandhaafd?

Dordrecht Marketing heeft in dit kader al contact met de Brandweer, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving en de partij die het concept Uitstallingsbeleid heeft opgesteld.

Om jullie op de hoogte te houden stuur ik jullie bijgaand het B&W voorstel nieuwe nadere regels uitstallingen in de binnenstad.

Dit was een bericht van Dordrecht Marketing van 21 november 2018

  • Categories
    Gemeente

Meer informatie