• Statuten POBD

    Op de Algemene ledenvergadering van 20-11-2019 zijn de gewijzigde statuten vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden. De…