Algemene Leden Vergadering

Hieronder vindt u de relevante documenten zoals die zijn gepresenteerd op de laatste algemene ledenvergaderingen.

2020-09-23
Nog te plaatsen door het secretariaat

2020-03-23
Ivm  Corona heeft deze bijeenkomst geen doorgang gevonden

2019-11-20
Notulen ALV-september ’19
Begroting-2020-V20
Presentatie Rob Weiss

2019-09-24
Notulen ALV-januari ’19
Voorstel RTV-Dordt
Voorstel promotie RTV Dordt
Presentatie Menno Postma (huren)
Presentatie POBD 2.0
Jaarplan + begroting 2020